Program zvestobe iSTYLE

Splošni pogoji uporabe elektronske kartice zvestobe iSTYLE

 1. Uredbe urejajo uporabo elektronskih kartic zvestobe iSTYLE, ki jih je družba iSTYLE d.o.o. matična št. 2189526, Ameriška 8, 1000 Ljubljana, izdala v okviru programa zvestobe iSTYLE (v nadaljevanju: kartica iSTYLE).
 2. Fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, je lahko imetnik kartice iSTYLE in uporabnik zbranih točk zvestobe.
 3. Ko imetnik kartice iSTYLE ali oseba, ki jo je za uporabo kartice pooblastil imetnik kartice, izvede nakup v trgovini iSTYLE v Sloveniji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji in Makedoniji ali prek spletne trgovine istyle.si, za vsak nakup na svoj račun zbere točke zvestobe.
 4. Točke zvestobe se dodajo na račun ob nakupu izdelkov v naših trgovinah, in sicer brez popusta in brez uveljavljanja že zbranih točk zvestobe. Točke zvestobe se izračunajo iz plačanega zneska, odvisno od določene skupine izdelkov, v katero kupljeni izdelek spada:
  - Apple Mac 1 %
  - Apple iPad 1 %
  - Apple iPhone 1 %
  - Apple iPod 1 %
  - dodatna oprema 5 %
  - storitve 10 %
 5. Opredeljeni odstotek se naloži na račun strankine kartice zvestobe v razmerju 1 točka = 1,00 EUR (vklj. DDV). Zbranih točk ni mogoče uveljavljati v gotovini.
 6. Točke se lahko uveljavijo za popust šele pri naslednjem nakupu.
 7. Popust se lahko izkoristi v vseh trgovinah iSTYLE na ozemlju Slovenije.
 8. Elektronsko kartico zvestobe iSTYLE je mogoče prejeti ob nakupu v skupni vrednosti nad 80 EUR (vklj. DDV).
 9. Prejmete lahko do 50% popust na ceno izdelkov.
 10. Družba iSTYLE d.o.o. si pridržuje pravico do prekinitve programa zvestobe brez obrazložitve. Po obvestilu o datumu konca programa zvestobe se nove točke istyle.si v okviru programa ne zbirajo več, medtem ko je obstoječe točke mogoče uporabiti v treh mesecih po datumu obvestila o prenehanju programa zvestobe.
 11. Družba iSTYLE d.o.o. si pridružuje pravico, da v primeru kršitve pogojev uporabe takoj blokira kartico iSYTLE ali če tako zahteva imetnik kartice.
 12. Družba iSTYLE d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe pogojev z obvestilom mesec dni pred uveljavitvijo sprememb.
 13. Točk zvestobe ni mogoče združiti z drugimi promocijami, popusti in ugodnostmi.
 14. Točke veljajo 12 mesecev od datuma, ko so bile zbrane, in se po tem obdobju ukinejo.
 15. Ob vračilu izdelka se zadevne točke vrnejo na račun kartice.
 16. Poslovni kupci, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo, ne morejo sodelovati v programu zvestobe. Tem strankam skrbnik ključnih kupcev zagotovi prilagojene ponudbe in pogoje.

Zadnja posodobitev pogojev: 15. 10. 2019

Pogoj za vključitev v program zvestobe iSTYLE je vaše soglasje za uporabo osebnih podatkov, vključno za tržno komuniciranje.

Osebni podatki imetnikov kartice zvestobe iSTYLE se obdelujejo skladno z zahtevami UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne (27. aprila 2016) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1) in smernicami za obdelavo podatkov iSTYLE.


Nazaj na glavno stran