Servis

Rezerviraj termin

ali preveri status popravila

Zakaj iSTYLE?

Pooblaščen Apple servis, vse pod nadzorom.

Pooblaščen Apple servis

Popravljamo in vzdržujemo tako izdelke, ki so še v garanciji, kot tiste, ki jim je Applova garancija že potekla. Apple nas je kvalificiral in usposobil za servisiranje svojih naprav. Za popravilo vseh Apple naprav uporabljamo samo originalne, pristne dele. V kolikor želite najboljše dele za svojo napravo, nas lahko obiščete tudi za popravilo naprav, ki niso več v garanciji.

Nadzorovano delovanje

iSTYLE Slovenija spremlja pogoje garancije in spremembe v slovenski zakonodaji, kot tudi zakonodaji Evropske Unije. Pri vseh popravilih poskrbimo, da je zadoščeno pravicam potrošnikov. Obenem se trudimo, da bi bilo čim več popravil izvedenih brezplačno, torej v sklopu garancijskega popravila.

Najboljša oprema

Pri nas so vrhunski vsi pogoji, oprema, nameščene komponente in delovno okolje v katerem popravljamo vaše naprave. Delovno okolje zagotavlja tudi ESD zaščito in delovne mize ter orodja, ki ustrezajo izjemno visokim standardom.

Dostava na dom

V kolikor ne želite dvakrat hoditi v našo trgovino in osebno prevzeti popravljene naprave, lahko zahtevate dostavo na dom. Popravljeno napravo vam bomo poslali na željeni naslov. Vsi naši paketi so zavarovani za vrednost naprave. Prosimo pa vas, da nam pri predaji enote v servis, pustite še originalno embalažo.

Dobavitelj daje garancijo na izdelke v obsegu in pod pogoji navedenimi tukaj.

Podjetje garantira končnemu uporabniku strojne opreme za obdobje enega (1) leta od dneva nakupa izdelka. Kot končni uporabnik strojne opreme se smatra fizična oseba, ki je izdelke kupila za svojo osebno uporabo ali za uporabo članov svoje družine. Garancija se nanaša na material in delo, prizna pa se samo v primeru, če je bil izdelek v trenutku prodaje nov in neuporabljen. če je na izdelku ugotovljena napaka, lahko podjetje:

 • izdelek brezplačno popravi z uporabo rezervnih delov
 • izdelek zamenja z novim
 • lahko pa uporabniku vrne celoten znesek kupnine za izdelek

Za popravljeni izdelek velja preostala garancija izvirnega izdelka. Če je bil izdelek zamenjan z novim, se na ta izdelek daje garancija, ki sicer velja za nov izdelek. V primeru zamenjave izdelka ali njegovega dela z drugim, zamenjani izdelek preide v last uporabnika, izvirni izdelek pa v last podjetja. Garancija na delo in rezervne dele velja 3 mesece od menjave oziroma popravila. Proizvajalec zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po preteku garancijskega roka. V primeru reklamacije mora končni uporabnik izdelek dostaviti svojemu prodajalcu, oziroma pooblaščenemu servisu.

Prenosna strojna oprema je vsak izdelek podjetja Apple, ki lahko deluje brez izvora napajanja. Garancijske storitve za prenosne izdelke so dostopne v vsem svetu, čeprav pooblaščeni ponudniki storitev podjetja Apple ne delujejo v vseh državah, prav tako vsi pooblaščeni ponudniki storitev podjetja Apple v državi, v kateri ni kupljen izdelek, nimajo na razpolago vseh rezervnih in sestavnih delov za konkreten izdelek. če se v neki državi izdelka ne da popraviti, ga lahko uporabnik na lastne stroške pošlje v drugo državo, na primer v državo, v kateri je izdelek kupljen, kjer bodo izdelek popravili ali zamenjali.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

Omejitev in prenehanje garancije

Garancija ne velja za:

 • napake, ki so nastale kot posledica nestrokovnih posegov, zlorabe in uporabe z drugimi izdelki, ter neupoštevanja navodil proizvajalca
 • napake, ki so nastale kot posledica servisnih posegov (vključno z aktualizacijo in razširitvijo programske opreme), ki so jih opravile osebe, ki niso iz pooblaščenega servisa podjetja,
 • napake, ki so nastale kot posledica neavtoriziranega modificiranja sestavnih delov, ali malomarnega ravnanja oz. poškodb na enoti.
 • izdelke s katerih je odstranjena ali spremenjena serijska številka
 • izdelke, ki so izrabljeni zaradi običajne uporabe ter
 • napake zaradi katerih je izdelek prodan po nižji ceni in je bil kupec o tem opozorjen.
 • izdelek, ki je bil uporabljen v neprimernem okolju (vlaga, vročina, mraz, prah, itd.)
 • okvare zaradi porušenja programske opreme ali če je na enoti naložena neoriginalna programska oprema
 • napake katere so posledice nihanja omrežja, prenapetosti, poplave, potresov,višje sile itd.
 • izdelke, ki so ukradeni ali imajo za njih uradni organi utemeljeno domnevo o kraji.

PRODAJALEC NE ODGOVARJA ZA NEPOSREDNE IN POSREDNE ŠKODE, KI BI NASTALE ZARADI NEUPOŠTEVANJA GARANCIJSKIH POGOJEV ALI DRUGIH PRAVNIH DOLOČB, KAKOR TUDI NE ZA ŠKODE ZARADI IZOSTANKA DOBIČKA, PROMETNE NESREČE, IZGUBE DOBREGA IMENA, ŠKODE NA NAPRAVI ALI PREMOŽENJU ALI STROŠKE ZA OHRANITEV ALI KOPIRANJE PROGRAMA IN PODATKOV, SHRANJENIH V IZDELKU TER IZGUBO ZAUPNIH INFORMACIJ. PRODAJALEC IZRECNO IZJAVLJA, DA NE GARANTIRA ZA POPRAVILO ALI ZAMENJAVO IZDELKA BREZ RIZIKA ZA IZGUBO. V PRIMERU, DA JE GARANCIJSKI ZAHTEVEK NEUPRAVIČEN, JE KUPEC DOLŽAN PORAVNATI NASTALE STROŠKE. PRED POŠILJANJEM V SERVIS NA STROŠKE PRODAJALCA, OBVEZNO POKLIČITE PRODAJALCA, DA SE DOGOVORITE ZA NAČIN POŠILJANJA.

Programska oprema in podatki

Opozorilo: Pred pošiljanjem izdelka v garancijsko popravilo ali tehniku na kraju samem, mora uporabnik poskrbeti za kopijo sistemske programske opreme, aplikacij in vseh podatkov, izključiti pristopno geslo ter izklopiti funkcijo Find My iPhone. Uporabnik je odgovoren za ponovno namestitev programske opreme, podatkov in gesla. Ohranitev podatkov ni sestavni del garancijskega popravila. Prodajalec kakor tudi ne servis ne odgovarjata za izgubo podatkov med transportom in popravilom.

Obrazec za pošiljanje in splošne pogoje najdete s klikom na spodnji gumb.

Na tem mestu boste našli informacije o popravilih naprav, ki jim je garancija že potekla ali pa nimajo garancijske okvare.

iSTYLE servisna storitev je tukaj zato, da vam pomaga pri popravilu vaše naprave tudi takrat, ko brezplačno garancijsko popravilo ni več mogoče zaradi nastalih poškodb na napravi, ki ne spadajo pod garancijska popravila ali jim je garancijski rok že potekel. Apple za vse svoje naprave proizvaja rezervne dele še šest let po prenehanju proizvodnje določene naprave. V obdobju šestih let po izključitvi naprave iz proizvodnje, so vam torej na voljo vsi originalni deli za vašo napravo.

Cenik negarancijskih popravil in storitev

Na servisu bomo napravo pregledali in jo po potrditvi uporabnika popravili ali zamenjali skladno z našim veljavnim cenikom.

V iSTYLE servisu nudimo možnost menjave zaslona v istem dnevu. Za menjavo v istem dnevu je potrebno napravo prinesti v servis najkasneje do 13. ure. Menjava v istem dnevu je možna od ponedeljka do petka v poslovalnici iSTYLE Ljubljana. V nekaterih primerih menjava v istem dnevu ni možna. Pri menjavi zaslona se garancija ohrani.

Veljaven cenik si lahko ogledate s klikom na spodnji gumb.

Obrazec za pošiljanje in splošne pogoje najdete s klikom na spodnji gumb.

Mac in negarancijska popravila

Na servisu bomo napravo pregledali in na podlagi ugotovitev podali ponudbo z okvirno ceno popravila. Ponudba ni možna pred testiranjem naprave, ki pokaže izvor okvare. V primeru, da stranka ponudbo potrdi in plača, bomo rezervni del, če ta ni na zalogi, naročili in napravo v najkrajšem možnem času popravili. Stranka v tem primeru stroška diagnostike ni dolžna poravnati. Če stranka ponudbo popravila zavrne, mora kriti strošek diagnostike, ki znaša 20 € za iOS in 30 € za Mac naprave. Plačilo je možno po predračunu ali z bančno kartico.

Kaj naredite s staro napravo ali deli?

V primeru popravila ali menjave se stari deli in naprave vrnejo na Apple. Stranka se lahko odloči, da okvarjen del obdrži, a je cena popravila v tem primeru višja.

Ali lahko pri vas kupim rezervne dele, ki jih nato namestim sam?

To žal ni mogoče. Deli, ki jih vgradimo v pokvarjeno napravo, spadajo pod našo storitev. Zaradi zagotavljanja kakovosti storitve oziroma popravila, lahko dele, ki jih dobimo od proizvajalca, zamenjamo le pri nas.

Vzdrževanje in čiščenje notranjosti računalnika

Če opažate, da je vaš Mac pogosto vroč ali, da ventilator deluje preglasno, je morda čas za vzdrževalna dela oziroma čiščenje notranjosti. Naši serviserji ustreznim orodjem napravo odprejo in razstavijo. Tako lahko očistijo notranje komponente in preverijo, zakaj se računalnik pregreva ali preglasno deluje. Tovrstno vzdrževanje navadno traja le en dan, nato pa bo vaš Mac ponovno deloval brezhibno.

V primeru, da želite napravo dostaviti osebno, vas prosimo, da natisnite in izpolnite dva izvoda navodil za pošiljanje. Zaradi zagotavljanja varnosti nas morate pred prihodom v servis obvezno poklicati. Izpolnjene obrazce in vašo napravo prinesite na našo lokacijo, ki vam jo bomo odredili po predhodnem klicu.

V kolikor boste napravo poslali k nam, mora biti naprava obvezno dobro očiščena. Prav tako je potrebno izklopiti funkcijo Find My Device. Navodila, kako izklopiti to funkcijo najdetete v navodilih za pošiljanje. Prosimo, da obrazec v navodilih izpolnete in ga priložite k napravi v dobro zaščiten paket.

Servisne lokacije:

iSTYLE Leskoškova
Apple Service Provider

Leskoškova BTC
Leskoškova 6, Ljubljana
+386 (0) 70 666 444
servis@istyle.si

Obratovalni čas:
PON - PET: od 8:00 do 15:00

Pogosta vprašanja