Za dodatnih 50 EUR izobraževalnega popusta uporabi kodo EOSMAC. Za uveljavljanje izobraževalnega popusta nam moraš posredovati ustrezno potrdilo. Več o tem si preberi na istyle.si/edu.